W ramach współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym dla obszaru RZGW w Krakowie pozyskiwane są dane dotyczące stanu i zagrożenia wód podziemnych systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym oraz źródeł. Powyższe informacje z PIG-u dotyczą wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną (kn) określanego jako odniesienie bieżącego średniego poziomu położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) do średniego niskiego z wielolecia (SNG), oraz do stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).
 
Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną kn oblicza się z podziałem na wody podziemne w otworach badawczych (AG) i źródłach (AQ) według następujących wzorów:
 
kn=1-AG/SNG (dla otworów badawczych)
kn=1-AQ/SNQ (dla źródeł)
gdzie:
AG [m] - stan aktualny, określany jako głębokość położenia zwierciadła wody, przyjmowany umownie jako ostatni pomiar w rozpatrywanym miesiącu
AQ [l/s] - stan aktualny, określany jako wydajność źródła, przyjmowany umownie jako ostatni pomiarw rozpatrywanym miesiącu
SNG [m] - średni niski stan (zwierciadła) wody z okresu wielolecia, określany jako średni z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych w okresie wielolecia
SNQ [l/s] - średnia niska wydajność źródła z okresu wielolecia, określana jako średnia z minimalnych rocznych wydajności źródła w okresie wielolecia,
SNO [m] - stan niski ostrzegawczy, określany jako średnia z wybranych minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody (lub wydajności w przypadku źródeł) i charakteryzujących się wartościami niższymi od wielkości SNG
 
Zasady interpretacji wskaźnika kn przedstawiają się następującą:
Dla otworów badawczych:
kn > 0 – brak zagrożenia niżówką hydrogeologiczną,
kn < 0, SNO > AG > SNG - zagrożenie pojawienia się niżówki hydrogeologicznej,
kn < 0, AG > SNO – wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w skali uzasadniającej wydanie ostrzeżenia i podejmowanie działań.
Dla źródeł:
kn < 0 – brak zagrożenia niżówką hydrogeologiczną,
kn > 0, SNO < AQ < SNQ - zagrożenie pojawienia się niżówki hydrogeologicznej,
kn > 0, AQ < SNO – wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w skali uzasadniającej wydanie ostrzeżenia i podejmowanie działań.
 
Interpretacja wskaźnika kn na obszarze RZGW w Krakowie prezentowana jest w postaci mapy i aktualizowana raz w miesiącu.
 
 

Biblioteka dokumentów

Lp. Opis zawartości Data publikacji Pobieranie
1. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną - wrzesień 2019 2019-10-16 12:32:06
JPG
0.87 MB
2. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną - sierpień 2019 2019-09-25 14:36:28
JPG
0.87 MB
3. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną - lipiec 2019 2019-08-19 11:22:27
JPG
0.87 MB
4. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną - czerwiec 2019 2019-07-16 12:23:40
JPG
0.84 MB
5. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną - maj 2019 2019-07-15 14:33:55
JPG
3.02 MB