W ramach współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym dla obszaru RZGW w Krakowie pozyskiwane są dane dotyczące stanu i zagrożenia wód podziemnych systemu wodonośnego o zwierciadle swobodnym oraz źródeł. Powyższe informacje z PIG-u dotyczą wskaźnika zagrożenia niżówką hydrogeologiczną (kn) określanego jako odniesienie bieżącego średniego poziomu położenia zwierciadła wody podziemnej (AG) do średniego niskiego z wielolecia (SNG), oraz do stanu niskiego ostrzegawczego (SNO).
 
Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną kn oblicza się z podziałem na wody podziemne w otworach badawczych (AG) i źródłach (AQ) według następujących wzorów:
 
kn=1-AG/SNG (dla otworów badawczych)
kn=1-AQ/SNQ (dla źródeł)
gdzie:
AG [m] - stan aktualny, określany jako głębokość położenia zwierciadła wody, przyjmowany umownie jako ostatni pomiar w rozpatrywanym miesiącu
AQ [l/s] - stan aktualny, określany jako wydajność źródła, przyjmowany umownie jako ostatni pomiarw rozpatrywanym miesiącu
SNG [m] - średni niski stan (zwierciadła) wody z okresu wielolecia, określany jako średni z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych w okresie wielolecia
SNQ [l/s] - średnia niska wydajność źródła z okresu wielolecia, określana jako średnia z minimalnych rocznych wydajności źródła w okresie wielolecia,
SNO [m] - stan niski ostrzegawczy, określany jako średnia z wybranych minimalnych rocznych stanów położenia zwierciadła wody (lub wydajności w przypadku źródeł) i charakteryzujących się wartościami niższymi od wielkości SNG
 
Zasady interpretacji wskaźnika kn przedstawiają się następującą:
Dla otworów badawczych:
kn > 0 – brak zagrożenia niżówką hydrogeologiczną,
kn < 0, SNO > AG > SNG - zagrożenie pojawienia się niżówki hydrogeologicznej,
kn < 0, AG > SNO – wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w skali uzasadniającej wydanie ostrzeżenia i podejmowanie działań.
Dla źródeł:
kn < 0 – brak zagrożenia niżówką hydrogeologiczną,
kn > 0, SNO < AQ < SNQ - zagrożenie pojawienia się niżówki hydrogeologicznej,
kn > 0, AQ < SNO – wystąpienie niżówki hydrogeologicznej w skali uzasadniającej wydanie ostrzeżenia i podejmowanie działań.
 
Interpretacja wskaźnika kn na obszarze RZGW w Krakowie prezentowana jest w postaci mapy i aktualizowana raz w miesiącu.
 
 

Biblioteka dokumentów

Lp. Opis zawartości Data publikacji Pobieranie
51. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrologiczną - maj 2014 2015-02-17 13:30:50
JPG
3.66 MB
52. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrologiczną - kwiecień 2014 2015-02-17 13:30:26
JPG
3.67 MB
53. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrologiczną - marzec 2014 2015-02-17 13:29:35
JPG
3.67 MB
54. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrologiczną - luty 2014 2015-02-17 13:29:10
JPG
3.67 MB
55. Wskaźnik zagrożenia niżówką hydrologiczną - styczeń 2014 2015-02-17 13:28:37
JPG
3.67 MB