Obecnie Centrum Operacyjne wykonuje analizy oparte na graficznym przedstawieniu obszarów najbardziej narażonych na zjawisko suszy atmosferycznej. Są to obszary na których może pojawić się deficyt lub nadmiar opadów.
Pierwszą metodą do oceny suszy jest „wskaźnik względnego opadu RPI” wyznaczony jako stosunek miesięcznej sumy opadu do średniej miesięcznej sumy opadów z wielolecia.
Interpretacja wskaźnika RPI przedstawiona jest w postaci procentowego rozkładu opadu dla danego miesiąca.
Druga metoda polega na wykonaniu różnicy pomiędzy  sumą opadu dla danego miesiąca a średnim opadem wyliczonym z wielolecia. W ten sposób powstaje mapka obrazująca przestrzenny rozkład deficytu lub nadwyżki opadu.
Wskaźnik względnego opadu RPI oblicza się na podstawie następującego wzoru:
RPI=P/Pśr*100%
gdzie:
Pśr – średnia wartość opadu w badanym wieloleciu
P- suma opadu w badanym okresie
 
Klasyfikacja wskaźnika RPI dla okresu miesięcznego wg pracy Tomaszewskiej [1994]:
 <25%  - skrajnie suchy
25.0-50.0 % - bardzo suchy
50.0-75.0 % - suchy
75.0-125.0 % - normalny
125.0-150.0% - wilgotny
150.0-200% - bardzo wilgotny
>200% - skrajnie wilgotny
 
 Mapy opadowe aktualizowane są raz w miesiącu.
 

Biblioteka dokumentów

Lp. Opis zawartości Data publikacji Pobieranie
16. Procentowy rozkład opadu - styczeń 2018 2018-05-07 12:49:46
JPG
1.91 MB
17. Przestrzenny rozkład opadu w stosunku do średniego miesięcznego opadu z wielolecia - listopad 2017 2017-12-21 11:53:37
JPG
1.84 MB
18. Procentowy rozkład opadu - listopad 2017 2017-12-21 11:53:11
JPG
3.21 MB
19. Przestrzenny rozkład opadu w stosunku do średniego miesięcznego opadu z wielolecia - październik 2017 2017-11-15 12:32:21
JPG
0.27 MB
20. Procentowy rozkład opadu - październik 2017 2017-11-15 12:31:24
JPG
0.36 MB