1. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, w ramach projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo” . Udostępnienie
    informacji na temat suszy metrologicznej i hydrologicznej - http://posucha.imgw.pl/
 
2. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, w ramach programu „Monitoring, prognoza przebiegu i skutków oraz ocena ryzyka wystąpienia deficytu i nadmiaru wody na obszarach wiejskich” -
    http://agrometeo.itp.edu.pl
 
3. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w ramach serwisu Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) -
    http://www.susza.iung.pulawy.pl
 
4. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Opracował wskaźnik klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla wszystkich gmin w Polsce -
    http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=717
 
5. Instytut Geodezji i Kartografii Centrum Teledetekcji. Monitoring suszy rolniczej - http://www.igik.edu.pl/pl/monitorowanie-suszy-rolniczej-2
 
6. Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Rozpoznanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych - http://www.psh.gov.pl
 
7. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy. Monitoring i ochrona wód podziemnych - http://www.pgi.gov.pl